کد خبر: 164770 A

رئیس انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی خبر داد:

بر این اساس کارگران ساختمانی درجه ۳ هنگام پرداخت حق بیمه، ۲۰ درصد بیشتر از حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر حقوق بازنشستگی شان ۲۰ درصد نسبت به سایر کارگران بیشتر می‌شود. همچنین کارگران ساختمانی درجه ۲،۳۰ درصد و کارگران ساختمانی درجه یک یا‌‌ همان استاد کار، ۴۰ درصد حق بیمه بیشتری را پرداخت می‌کنند تا هنگام بازنشستگی از آن بهره‌مند شوند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.

«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: کارگران ساختمانی بیمه شده از این پس حق بیمه بیشتری نسبت به سایر کارگران پرداخت می‌کنند و از جانب دیگر در زمان بازنشستگی، مستمری شان به‌‌ همان میزان افزایش خواهد یافت.

این فعال کارگری اظهار کرد: از حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور، ۸۰۰ هزار کارگر تا به امروز تحت پوشش قانون بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به ضرایب ۱/۲،۱/۳ و ۱/۴ به ترتیب برای حداقل حقوق کارگران ساختمانی درجه ۳، درجه ۲ و درجه ۱ که بر اساس کارت مهارت فنی شان شناسایی می‌شوند، بیان کرد: بر این اساس کارگران ساختمانی درجه ۳ هنگام پرداخت حق بیمه، ۲۰ درصد بیشتر از حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر حقوق بازنشستگی شان ۲۰ درصد نسبت به سایر کارگران بیشتر می‌شود. همچنین کارگران ساختمانی درجه ۲،۳۰ درصد و کارگران ساختمانی درجه یک یا‌‌ همان استاد کار، ۴۰ درصد حق بیمه بیشتری را پرداخت می‌کنند تا هنگام بازنشستگی از آن بهره‌مند شوند.

شائبه جبران کسری از طریف افزایش حق بیمه

این عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی شائبه تامین منابع تامین اجتماعی از طریق افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی را رد کرد و گفت: کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی از طریق ارائه تسهیلات به کارفرمایان و اجبار آنان به نوسازی کارگاه‌های تولیدی و به تبع، کاهش مصادیق مشاغل سخت و زیان آور امکان پذیر است نه افزایش حق بیمه کارگران یا افزایش سن بازنشستگی.

وی افزود: حق بیمه‌ای که کارگران ساختمانی بیمه شده می‌پردازند در حدود ۷ درصد است، یعنی‌‌ همان سهم کارگر را پرداخت می‌کنند. ۲۰ درصد هم حق کارفرماست که از طریق پروانه‌های ساختمانی وصول می‌شود و ۳ درصد هم سهم دولت است.

وی با اشاره به مشکلات زیادی که در حوزه ارسال لیست و حقوق برای کارگران بخش صنعت وجود دارد، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ درصد کارگران با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند و مستمری حداقلی دریافت می‌کنند.

به گفته شوکت، این کارگران تنها در زمانی که بازنشسته می‌شنود و فیش حقوقی شان را می‌بینند، متوجه می‌شوند کارفرما در طول این سال‌ها حداقل بیمه‌شان را بر اساس حداقل حقوق می‌پرداخته است.

کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر