کد خبر: 155178 A

رئیس انجمن صنفی سایر رده‌های دامپزشکی قم انتقاد کرد:

چکیده: «کارگران مایه کوب که در کلینیک‌های دامپزشکی مشغول به کارند به صورت درصدی و حق الزحمه‌ای کار می‌کنند به همین علت نیز، مشمول بیمه تامین اجتماعی، حقوق ماهانه و مزایایی همچون حق ماموریت نمی‌شوند.»

یک فعال صنفی کارگری دامپزشکی‌های استان قم از نقض حقوق اساسی کارگران مایه کوب(واکسیناتور‌ها) در کلینیک‌های دامپزشکی انتقاد کرد.

«مهدی سعادتمند» رئیس انجمن صنفی مسئولین بهداشتی سایر رده‌های دامپزشکی استان قم در این باره به ایلنا گفت: کارگران مایه کوب که در کلینیک‌های دامپزشکی مشغول به کارند به صورت درصدی و حق الزحمه‌ای کار می‌کنند به همین علت نیز، مشمول بیمه تامین اجتماعی، حقوق ماهانه و مزایایی همچون حق ماموریت نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه مایه کوبی دام و طیور برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک دام و انسان صورت می گیرد، تصریح کرد: از حق الزحمه‌ای که دامدار یا مرغدار به مرکز مایه کوبی پرداخت می‌کند، ۳۰ درصد را دامپزشک مسئول مرکز مایه کوبی بر می‌دارد و مابقی به واکسیناتور تعلق می‌گیرد.

رئیس انجمن صنفی مسئولین بهداشتی سایر رده‌های دامپزشکی استان قم در پایان با انتقاد از وجه المصالحه قرار گرفتن کارگران مایه کوب، بازاریابی دامپزشکان را عامل کاهش درآمد و تأخیر در پرداخت دستمزد مایه‌کوبان ذکر کرد و اظهار داشت: دامپزشکان برای مایه کوبی دام و طیور با دامداران و مرغداران توافق می‌کنند تا حق الزحمه‌شان را با تاخیر دریافت کنند و به این ترتیب آن‌ها جذب مرکز مایه کوبی مذکور شوند و امور درمانی شان را نزد دامپزشک کلینیک بیاورند.

به گفتهٔ آقای سعادتمند، دامپزشکان مایه کوبی را عملی به منظور جلب نظر دامداران تلقی می‌کنند تا وظیفه درمانی آن‌ها را در آینده نیز بر عهده گیرند.

کارگران قم کارگران دامپزشکی بازنشر اخبار برگزیده 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر