کد خبر: 153452 A

وزیر کار:

شرکای اجتماعی مزد ۹۳ را با رأی مطلق اعضا تصویب کردند

چکیده: برای اولین بار در کشور موضوع بهره وری با مزد ارتباط داده شد / توافقی که در این جلسات شد این بود که بتوانیم مزد را افزایش دهیم. بحثافزایش مزد تابعی از متغیرهای مختلف است. اما امسال موضوع بهره وی را در مزد تاثیر دادیم.

شرکای اجتماعی مزد ۹۳ را با رأی مطلق اعضا تصویب کردند

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون، کار در خاتمه جلسه شورای تعیین مزد که پس از ماه‌ها بحثو یک همایش مقدماتی و در نهایت دو جلسه‌ رسمی تصمیم به افزایش ۲۵ درصدی پایه دستمزد کارگران برای سال ۹۳ گرفت، گفت: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، «کارگر» و کارفرما مصوبات زیر را با «اجماع تمام» و «رای مطلق اعضا» و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی، برای دستمزد سال آینده را تصویب کردند.

علی ربیعی افزود: نتیجه نشست امروز شورای عالی کار بر پایه همدلی و همنشینی شرکای اجتماعی و اعتقاد بر گسترش اصل سه جانبه گرایی است.
دکتر ربیعی تصریح کرد: برای اولین بار در کشور موضوع بهره وری با مزد ارتباط داده شد و از همه مهمتر اینکه این جلسه به نوعی اجرای فرمان مقام معظم رهبری و در طلیعه سال و نیز اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور بود.
وی افزود: توافقی که در این جلسات شد این بود که بتوانیم مزد را افزایش دهیم. بحثافزایش مزد تابعی از متغیرهای مختلف است. اما امسال موضوع بهره وی را در مزد تاثیر دادیم.
وی گفت: شرکای اجتماعی به نحو قابل تقدیری در جلسات شورای عالی کار مشارکت کردند. درک متقابل کارگران از وضعیت صاحبان صنایع و تولید و نیز درک متقابل صاحبان صنایع و تولید از وضعیت کارگران منجر به اتخاذ تصمیم مناسب شد. بنابراین در این نشست دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت.
دکتر ربیعی در ادامه به مصوبات این نشست پرداخت و گفت: حداقل مزد در سال ۱۳۹۳ روزانه ۹۷۰/۲۰۲ ریال(دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد) تعیین می می‌شود.
وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۳ دوازده درصد(۱۲%) آخرین مزد(ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق. ک) سال ۱۳۹۲ به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال(بیست و یک هزار و یکصد و ده ریال) افزایش می یابد.
به گفته ربیعی با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۹۷۰/۲۰۲ ریال(دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد) بند(۱) کمتر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۲ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۰۰۰ ریال(پنج هزار ریال) تعیین می شود.

وی بابیان اینکه نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و برای سایر گروهها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت محاسبه خواهد شد، ادامه داد: به کارگران فصلی نیز به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲، میزان مقرر در این بند(یا تبصره(۱) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.
وی افزود: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال(هشتصدهزار ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
ربیعی با تاکید براینکه نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی براساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود، گفت: این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند، نخواهد بود.
وی تاکید کرد: کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و درصورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.
گفتنی است میزان حق اولاد پرداختی ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن نیز ۲۰۰ هزار ریال برای سال ۱۳۹۳ تعیین شده است.

دستمزد 93 مذاکرات مزدی 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر