کد خبر: 113010 A

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز طرح کرد:

چکیده: ‌ «در بحثحمایت از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی به جای دفاع از منافع صنفی کارگران، وارد بازی‌های سیاسی شدند که نباید اینطور می‌شد. / در بحثحداقل مزد سال ۹۲ هیچ عکس العملی نشان ندادند و حتی از صدور بیانیه هم خودداری کردند.»

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز از هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به دلیل اتخاذ مواضع دو‌پهلو در سه سال گذشته انتقاد کرد.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی سه سال گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است و برای مثال، در بحثحداقل مزد سال ۹۲ هیچ عکس العملی نشان ندادند و حتی از صدور بیانیه هم خودداری کردند.

وی ادامه داد: همچنین در بحثحمایت از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی به جای دفاع از منافع صنفی کارگران، وارد بازی‌های سیاسی شدند که نباید اینطور می‌شد.

این فعال صنفی با اشاره به عدم برگزاری یک دورهٔ مجمع عمومی طی سه سال گذشته افزود: هیات مدیره مطابق اساسنامه موظف است مجمع عمومی را به صورت سالانه برگزار کند و عدم برگزاری یک دوره تخلف محسوب می‌شود.

وی با استناد به ماده ۲۳ اساسنامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: همچنین مجمع عمومی فوق العاده باید سه ماه پیش از مجمع عمومی عادی برگزار می‌شد و برگزاری همزمان این دو غیر قانونی است.

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز دلایل هیات مدیره برای برگزاری همزمان مجمع عمومی عادی و فوق العاده را غیر قابل قیول دانست و افزود: اینکه گفته شود برگزاری جداگانه دو مجمع، هزینه‌ها را دوبرابر می‌کند و تا ۳۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد و همچنین باعثکاهش حضور اعضا در هر یک از این مجامع می‌شود حتی اگر توجیه منطقی داشته باشد صحیح نیست زیرا اصل بر اجرای اساسنامه است.

به گفتهٔ آقای چمنی، هیات مدیره اساسنامه را در اختیار انجمن‌های صنفی قرار نمی‌دهد زیرا تشکل‌هایی که احساس مسئولیت می‌کنند انگشت شمار‌ند و همچنین هر چه آگاهی اعضا نسبت به اساسنامه کمتر باشد برای آن‌ها بهتر است.

وی با اشاره به عدم حضور نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در مجامع قانونی همچون شورای عالی کار تصریح کرد: قانون تاکید دارد تشکلی که تعداد اعضایش بیشتر است نمایندگانش به مجامع قانونی راه پیدا می‌کنند و با توجه به اینکه قدمت انجمن‌های صنفی در قیاس با شوراهای اسلامی کار کمتر است طبیعتا تعداد اعضایش هم کمتر اند.

این فعال صنفی افزود: البته از طرفی هم می‌شد با مذاکره و چانه زنی با وزارت کار این مشکل قانونی را رفع کرد که در این رابطه کم کاری شده است.

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: تشکل کارگری باید استقلال داشته باشد و اعضایش نباید از بیان حقیقت بترسند. تشکلی که به بهانه اندک بودجه سالانه وزارت کار بر روی بسیاری از مسائل چشم ببندد مستقل نیست.

انتخابات انجمن صنفی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر