کد خبر: 106817 A

توسط تشکل متبوع‌اش صورت گرفت:

چکیده: ‌ «این مقام کارگری در توضیح تضاد این اقدام تشکل متبوع‌اش با مواضع قبلی‌ رئیس این تشکل مبنی بر لزوم حذف هیئت امنا و احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: باید به قانون احترام بگذاریم زیرا اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس رسیده است.»

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از معرفی خود توسط تشکل متبوع‌اش به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جهت انتصاب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

«اولیا علی بیگی» در این باره به ایلنا گفت: هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در جلسه‌ای که ۶ شهریورماه سال جاری برگزار شد رئیس کانون عالی را به عنوان نماینده کارگران در هیات امنا سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرد.
وی ادامه داد: آنچه از طرف کانون عالی شوراهای اسلامی کار باید انجام می‌شد صورت گرفته است و وزارت کار با توجه به نامه‌ای که برایش ارسال شده طبیعتا باید بنده را در هیات امنای تامین اجتماعی منصوب کند.
این مقام کارگری در توضیح تضاد این اقدام تشکل متبوع‌اش با مواضع قبلی‌ رئیس این تشکل مبنی بر لزوم حذف هیئت امنا و احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: باید به قانون احترام بگذاریم زیرا اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس رسیده است.
به گفتهٔ علی بیگی، اگر بخواهیم در اعتراض به این قانون از عضویت در هیات امنا خودداری کنیم غیر عقلانی است.

«گفتنی است اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی می‌پردازد.
مطابق این قانون، سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و به صورت هیات امنایی اداره می‌شود که شش نفر با پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سه نفر دیگر از نمایندگان خدمات گیرندگان تعیین می‌شوند.»

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایراندر ادامه بیان کرد: البته به لحاظ گستردگی افراد تحت پوشش و تنوع کاری که تامین اجتماعی دارد بهترین شیوه اداره سازمان، احیای شورای عالی تامین اجتماعی است اما فعلا به این دلیل که قانونگذار این شیوه را تعیین کرده است باید به آن احترام بگذاریم و از طرفی، برای احیای بهترین شیوه مدیریت سازمان تلاش کنیم.
علی‌بیگی در پایان تصریح کرد: برتری شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به هیات امنا، نظارت مستقیم بر سازمان است. اعضای شورای عالی تامین اجتماعی، چه نمایندگان کارگری و چه نمایندگان کارفرمایی از اختیار عمل بیشتری برخوردارند در حالی که هیات امنا، هیات امنای همه صندوق‌هاست و طبیعتا اعضایش وقت کمتری را می‌توانند به سازمان اختصاص دهند.

اعضای شورای بازنشستگی پوشش تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی شوراهای اسلامی قانون وزارت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر