کد خبر: 190797 A

چالش برآورده سازی نیاز جهانی به کارشناس و متخصص حرفه ای برای شرکت های هواپیمایی را تنها یک شرکت یا در یک منطقه از جهان نمی تواند مرتفع سازد.

شرکت هواپیماسازی بویینگ روز چهارشنبه اعلام کرد: صنعت حمل و نقل هوایی جهان در ۲۰ سال آتی به حدود ۵۳۳ هزار خلبان تازه برای هدایت هواپیماهای مسافربری و تجاری نیاز خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، این شرکت آمریکایی افزود: ظرف سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۳۳ همچنین به ۵۴۸ هزار کارشناس فنی تازه برای تعمیر و نگهداری هواپیماهای مسافری و تجاری نیاز خواهد بود.

بیانیه بویینگ حاکی است: به علت افزایش ظرفیت شرکت های هواپیمایی و سفارش برای ساخت مدل های پهن پیکر و دورپرواز، اکنون نیاز به خلبان در منطقه آسیا واقیانوسیه، ۴۱ درصد کل نیاز جهانی را تشکیل می دهد و منطقه خاورمیانه شاهد رشد قابل توجهی در این زمینه است.

این بیانیه می افزاید: به طور کلی تقاضای جهانی برای خلبان و کارشناس فنی ناشی از افزایش مداوم تحویل هواپیما به ویژه هواپیماهای پهن پیکر، موجب نیاز سالانه جهانی به حدود ۲۷ هزار خلبان و ۲۹ هزار کارشناس فنی تازه می شود.

بر اساس ارزیابی این شرکت هواپیماسازی آمریکایی، منطقه آسیا واقیانوسیه در ۲۰ سال آتی به استخدام ۲۱۶ هزار خلبان و ۲۲۴ هزار کارشناس فنی، نیاز خواهد داشت.

بیانیه این شرکت می افزاید: در این مدت، اروپا به ۹۴ هزار خلبان و ۱۰۲ تکنیسین، آمریکای شمالی به ۸۸ هزار خلبان و ۱۰۹ تکنیسین و خاورمیانه به ۵۵ هزار خلبان و ۶۲ هزار تکنیسین تازه نیاز خواهد داشت.

به گفته ˈشری کاربریˈ معاون بخش خدمات پروازی شرکت بویینگ، چالش برآورده سازی نیاز جهانی به کارشناس و متخصص حرفه ای برای شرکت های هواپیمایی را تنها یک شرکت یا در یک منطقه از جهان نمی تواند مرتفع سازد.

وی افزود: این مسأله ای جهانی است که تنها به دست همه طرف های درگیر، یعنی شرکت های هواپیمایی و سازنده هواپیما و تجهیزات آموزشی، سازمان های ارایه کننده روش های آموزش، نهادهای تنظیم مقررات و مؤسسات آموزشی سراسر جهان، قابل حل است.

صنعت هوایی جهان در 20 سال آتی به نیم میلیون خلبان جدید نیاز دارد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر