کد خبر: 179612 A

رشد جمعیت شهری ایران از کشورهای اروپای مرکزی بالاتر است اما با توجه به رشد جمعیت میزان بهره وری ما بسیار پایین است.

معاون معماری و شهر سازی وزارت راه گفت: هم اکنون میزان جمعیت شهری ۷۰ درصد و روستایی ۳۰ درصد است، در صورتی که در سال ۱۳۳۵ این روند معکوس بوده است این درحالی است که در میان افزایش رشد جمعیت شهری و بهره وری آن تناسبی وجود ندارد همچنین دربرنامه پنجم توسعه اهداف سند چشم انداز لحاظ نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهر سازی در حاشیه اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی فضایی روستایی در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت مهاجرت معکوس شهر به روستا اظهار داشت: در حال حاضر میزان جمعیت شهری ما ۷۰ درصد است در صورتی که این میزان در سال ۱۳۳۵، سی درصد بوده است.
وی افزود: رشد جمعیت شهری ما از کشورهای اروپای مرکزی بالاتر است اما با توجه به رشد جمعیت میزان بهره وری ما بسیار پایین است.
معاون معماری و شهر سازی وزارت راه تصریح کرد: به جهت انطباق با شرایط زیست محیطی وضعیت شکننده ای را در رشد جمعیتی شاهد هستیم.
حناچی با اشاره به اینکه با ید از تجربیات گذشته درس بگیریم ادامه داد: دربند ب ماده ۱۳۷ قانون برنامه سوم توسعه موضوع بهسازی شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است و بنیاد مسکن به هوشمندی این موضوع را پیگیری کرده است
وی ادامه داد: جریانی به نام بهسازی روستاهای دارای بافت ارزشمند را در اولویت کار خود قرار داده است.
معاون معماری و شهر سازی وزارت راه با اشاره به اینکه تجربیات گذشته ما قابل نقد است تصریح کرد: درصورتی که از تجربه همایشهای این چنینی استفاده کنیم می توانیم فضای نقد پذیری را در کارهایمان بوجود آوریم.
حناچی ادامه داد: درصورت عدم تکرار اشتباهات گذشته و جلوگیری از ریشه یابی مشکلات، ‌این همایشها می توانند فرصتی برای برنامه های آتی تلقی شوند.
حناچی با بیان اینکه در آستانه شکل گیری قانون ششم توسعه هستیم ادامه داد: استفاده از تجربیات گذشته و جلوگیری از اشتباهات در تدوین برنامه های آتی ما باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون معماری و شهر سازی وزارت راه در خصوص مهاجرت معکوس گفت: مهاجرتی که از شهرها به روستاها صورت گرفته است به صورت برنامه ریزی نشده است و تاکنون برای این مهاجرتها برنامه ریزی وجود نداشته است.
حناچی تصریح کرد: نرخ رشد شهر نشینی به صورتی که متوقف شود میزان افزایش مهاجرت به روستاها افزایش می یابد.
همچنین توقف رشد شهر نشینی بدین معنی است که آستانه شرایط زیست محیطی ما به حداقل رسیده و کلان شهرها دیگر محل زندگی انسانها نیست. به همین منظور مهاجرت از شهرها به روستاها آغاز می شود.
حناچی با بیان این مطلب که برای جذب جمعیت روستاها باید امکانات حداقلی برای زندگی فراهم شود افزود: طرح های هادی که تاکنون در روستاها اجرا شده است دارای ایرادات بسیار بوده است لذا تمام طرح هایی که در شهر ها اجرا شده بود در روستاها نیز اتفاق افتاد در صورتی که روستا ها از لحاظ کالبدی متفاوت از شهرها هستند و باید برای حفظ ارزشهای فرهنگی و دینی به دنبال آماده سازی جدید نباشیم و مراکز و هسته اصلی روستاها را به عنوان یک فرصت تلقی کنیم.
حناچی ادامه داد: نباید همان اتفاقی که در شهرها افتاده است در روستاها نیز شاهد باشیم. همچنین در مراکز و هسته اصلی روستاها باید سرمایه گذاری صورت گیرد.
معاون معماری و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی با انتقاد به ساخت و سازهایی که در شهرستانها وروستا ها انجام می شود گفت: به طور مثال برج ۱۶ طبقه ای در سرعین ساخته شده است که خلاف قوانین عمل شده است.
حناچی در خصوص کنترلهای برنامه پنجم بر روی ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: درقانون ۱۹۳ برنامه پنجم توسعه تدابیری در نظر گرفته شده است اما به نظر می رسد گستگی در برنامه پنجم نسبت به برنامه دوم، ‌سوم و سند چشم انداز وجود دارد.
معاون معماری و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی ادامه داد اصلی ترین ایرادی که به برنامه پنجم وارداست این است که اهداف سند چشم انداز در آن لحاظ نشده است و اهداف بلند مدت ۲۰ ساله کشور را هدف قرار نداده است. که امیدواریم در برنامه ششم این مشکلات برطرف شود.

ایران برج برنامه پنجم توسعه بهره وری زیست محیطی سند چشم انداز شهری و روستایی قانون مشکلات مهاجرت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر