کد خبر: 179506 A

در اردبیل آغاز شد

این همایش، در قالب سه محور اصلی مسکن و بهسازی روستایی، ابعاد مکانی – فضایی توسعه پایدار و حکمروایی محلی برگزار می شود. در عین حال ۱۴ محور فرعی نیز در رابطه با موضوع های همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

نخستین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جایگاه منظومه های روستایی در توسعه پایدار کالبدی روستاها، نقش طرح های توسعه کاربردی در ارتقای جایگاه گردشگری روستایی و جایگاه بهسازی بافت های با ارزش روستایی در توسعه کالبدی روستاها در این همایش مورد بحثو بررسی قرار می گیرد.
همچنین در این همایش ملی طراحی روستایی و طرح های هادی، مدیریت بازسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی و نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی محلی مطلوب در روستاها توسط کارشناسان و متخصصان حوزه عمران روستایی بررسی می شود.
بررسی آسیب شناسانه ایجاد شهرک ها در حوالی روستاها نزدیک شهرهای بزرگ، طراحی مسکن در بافت روستایی با نگاهی به معماری بومی و چالش های روش شناسی برنامه ریزی کالبدی روستایی توسط اساتید و متخصصان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
کمک به تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور(۹۴-۱۳۹۰)، شناخت علمی و عملی اصلاح کالبدی – فضایی روستاها، شناسایی رویکردهای یکپارچه در زمینه برنامه ریزی توسعه پایدار مکانی – فضایی روستاها از جمله اهداف بر پایی این همایش ملی است.
این همایش، در قالب سه محور اصلی مسکن و بهسازی روستایی، ابعاد مکانی – فضایی توسعه پایدار و حکمروایی محلی برگزار می شود. در عین حال ۱۴ محور فرعی نیز در رابطه با موضوع های همایش مورد بررسی قرار می گیرد.
یک هزار فقره مقاله به دبیرخانه همایش توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی ارسال شده بود که از مجموع این مقاله ها تعداد ۲۷۵ فقره برای ارایه در همایش مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهاد موظف در حوزه مسکن روستایی است و در چارچوب طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را تحت پوشش قرار می دهد.
طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ در قالب چهارمین برنامه توسعه کشور(۸۸-۱۳۸۴) به مورد اجرا گذاشته شده و تاکنون حدود دو میلیون دستگاه خانه روستایی نوسازی و بهسازی شده است.
امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ با صدور فرمان افتتاح حساب ۱۰۰ وی‍ژه تامین مسکن محرومان، بانی شکل گیری این نهاد انقلابی بودند.
این همایش با همکاری استانداری اردبیل دوم و سوم تیر ماه سال جاری برگزار می شود. در پایان این همایش که تا سوم تیر در اردبیل ادامه می یابد از تمبر یادبود همایش و کتاب شناسنامه آبادی های استان اردبیل رونمایی می شود.

انقلاب اسلامی برنامه پنجم توسعه پوشش توسعه پایدار جمهوری اسلامی سرمایه مسکن معاون وزیر راه و شهرسازی اردبیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر