کد خبر: 157702 A

هیئت وزیران در جلسه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۹۹.۱۱ مورخ ۲۵ آبان ۸۹ وزارت سابق راه و ترابری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور را تصویب کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۹۹.۱۱ مورخ ۲۵ آبان ۸۹ وزارت سابق راه و ترابری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این آیین‌نامه در ۹ ماده به شرح زیر است: ماده ۱ _ به منظور هماهنگ‌سازی تصمیمات و سیاستگذاری‌های لازم در جهت ارتقا سطح ایمنی راه‌های کشور و رفع موانع و مشکلات اجرایی و ساختاری و پیشگیری از وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و بهره‌برداری بهینه از تمامی امکانات موجود، کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که در این آیین‌نامه به اختصار «کمیسیون» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر راهو ترابری(رئیس کمیسیون)

۲ - یکی از معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر

۳ - یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن به انتخاب وزیر

۴ - یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر

۶ - یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر

۷ - نماینده معرفی شده از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۸ - یکی از معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رئیس‌ سازمان

۹ - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور

۱۰ - نماینده دادستان کل کشور به عنوان عضو ناظر(در صورت معرفی)

۱۱ - یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر(در صورت معرفی)

۱۲ - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

۱۳ - رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۱۴ - رئیس کل بیمه مرکزی ایران

۱۵ - رئیس مرکز مدیریت حوادثو فوریت‌های پزشکی کشور

۱۶ - رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور

تبصره ۱ - جلسات کمیسیون هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ نشده نیز با رای اکثریت حاضران معتبر و توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ - کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده۲ - به منظور تعیین اهداف، راهبردها و طرح‌های بهبود ایمنی راه‌ها، کمیسیون وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف - ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط با ایمنی راه‌ها.

ب - تدوین سیاست‌های لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راه‌های کشور و ارایه آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.

پ - تدوین دستورالعمل‌های مربوط به شفاف‌سازی و احصای وظایف و اختیارات اعضا در ارتباط با ایمنی راه‌ها و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.

ت - بررسی و تدوین برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های عضو در حوزه ایمنی راه‌ها، بر اساس برنامه‌ریزی هماهنگ و یکپارچه در چارچوب راهبردها و طرح‌های مصوب مرتبط با ایمنی راه‌ها.

ث- جهت‌دهی فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ایمنی راه‌ها.

ج - تدوین ضوابط و معیارهای فنی ایمنی راه‌ها و محیط موثر اطراف آن با هدف کاهش نقاط پرتصادف راه‌ها.

چ - بررسی و پیشنهاد استاندارد‌های ایمنی وسایل نقلیه تولید داخل و وارداتی و ارتقای سیستم معاینه فنی وسایل نقلیه.

ح - بررسی و پیشنهاد دستورالعمل‌های مربوط به سرعت و کیفیت خدمات امدادی و فوریت‌های پزشکی در راه‌ها.

خ - ارایه پیشنهاد‌های لازم در جهت بهبود و تقویت سیستم مدیریتی اجرای قوانین و مقررات ترافیکی در سطح راه‌ها، ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد آن.

د - ارایه راهکارهای لازم در جهت ساماندهی و بهبود امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی راه‌ها.

ذ - بررسی و ارایه راهکارهای لازم در جهت بهبود سطح بکارگیری فناوری‌های نوین جهت اجرا و نظارت بر قوانین ترافیکی راه‌های کشور.

ر - بررسی و ارایه راهکارهای بهبود وضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدید انواع گواهینامه‌ و شرایط صلاحیت و سلامت رانندگان وسایل نقلیه عمومی و نحوه اعمال مقررات مربوط.

ز - بررسی و ارایه راهکارهای لازم جهت بهبود سیستم‌های آموزش ایمنی در سطوح عمومی و تخصصی و تهیه برنامه هماهنگی فعالیت‌ها بین دستگاه‌های ذیربط.

س - بهبود ارایه خدمات بیمه‌ای در زمینه حمل و نقل به منظور افزایش بازدارندگی از تخلفات و تصادفات رانندگی.

ش - پیشنهاد لازم برای وصول درآمد و تامین منابع اعتباری برای صرف هزینه در امور ایمنی حمل و نقل به مراجع قانونی.

ص - ایجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راه‌های کشور با همکاری دستگاه‌های عضو.

ض - نظارت و ارزیابی شاخص‌های عملکردی ایمنی و اجرای مصوبات مرتبط با بهبود ایمنی ر اه‌ها توسط اعضا و هر یک از کمیسیون‌های مدیریت ایمنی راه‌های استانی و ارایه گزارش سالانه آن به هیئت وزیران.

ط - بررسی تحلیلی تصادفات جاده‌ای عمده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و تدوین راهکارهای اصلاحی جهت جلوگیری از تکرار آنها.

ظ - سایر وظایف مندرج در ماده(۱۴) آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۳۴۲ / ت۴۱۱۹۱ ک مورخ ۴/۶ / ۱۳۸۸.

ماده ۳ - دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وظایف دبیرخانه کمیسیون را برعهده خواهد داشت.

ماده ۴ - دستگاه‌های عضو کمیسیون موظف هستند هر ساله میزان اعتبار لازم برای انجام وظایف مربوط را با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به منظور درج در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و در صورت تخصیص با نظارت کمیسیون هزینه کنند.

ماده ۵ - کمیسیون جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های برنامه‌ریزی و نظارتی، بررسی‌های کارشناسی و تخصصی در موضوعات و مقوله‌های مختلف مرتبط با ایمنی راه‌ها، می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های عضو کمیسیون اقدام کند.

تبصره - دبیرخانه کمیسیون، مسئولیت هماهنگی دبیرخانه‌های کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون‌های مدیریت ایمنی راه‌های استان، موضوع ماده(۱۴ آئین‌نامه یاد شده را برعهده دارد).

ماده ۶ - دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نسبت به اجرای تصمیمات کمیسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره - دستگاه‌های عضو کمیسیون و کمیسیون‌های مدیریت ایمنی راه‌های استان موظف هستند گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه‌ ماهه به دبیرخانه کمیسیون ارایه کنند.

ماده ۷ - بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه کمیسیون را به منظور بررسی طرح‌های کاهش حوادثرانندگی و خسارت‌های ناشی از آن از محل اعتبارات موضوع ماده(۲۷) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ - تأمین و پرداخت کند.

تبصره - در صورت عدم کفاف منابع مالی موضوع این ماده، بودجه مورد‌نیاز از محل اعتبارات وزارت راه و ترابری تامین خواهد شد.

ماده ۸ - کمیسیون موظف است نتیجه فعالیت‌های انجام شده، طرح‌های تصویب شده و نحوه همکاری و عملکرد هر یک از دستگاه‌های عضو را هر شش ماه یک بار به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و هر سال یک بار به هیئت وزیران گزارش کند.

ماده ۹ - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۹۹ / ت۲۵۴۰۶ ه مورخ ۷/۳ / ۱۳۸۲ می‌شود.

انتشار آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر