کد خبر: 145538 A

پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروزی از ساعت ۲۰ روز شنبه مورخ ۹۲/۱۱ / ۲۶ آغاز می شود.

پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروزی حدفاصل تاریخ ۹۲/۱۲ / ۲۵ لغایت ۹۳/۱ / ۱۵ از ساعت ۲۰ روز شنبه مورخ ۹۲/۱۱ / ۲۶ آغاز می شود و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت http: / / ticket. rai. ir نسبت به تهیه بلیت اقدام نمایند.

به گزارش ایلنا؛ برنامه زمان بندی فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی درمحورهای مختلف به شرح زیر می باشد:

ساعت ۲۰ روز شنبه ۹۲/۱۱ / ۲۶پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محور شمال، آذربایجان، شمالغرب و قطارهای کمربندی منتهی به مشهد

ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۹۲/۱۱ / ۲۷پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محور جنوب، جنوبشرق، شرق، اصفهان، هرمزگان و قطارهای منتهی به کمربندی مشهد

ساعت ۲۰ روز دوشنبه ۹۲/۱۱ / ۲۸ پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محورهای خراسان شامل قطارهای تهران - مشهد، نیشابور، طبس و خواف.

قطار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر