کد خبر: 236829 A

هیات وزیران مصوب کرد؛

هیأت وزیران مصوب کرد که مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی پل‌های بزرگ روستایی خسارت دیده ناشی از حوادثغیر مترقبه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

هیأت وزیران مصوب کرد که مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی پل‌های بزرگ روستایی خسارت دیده ناشی از حوادثغیر مترقبه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۹ / ۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند شش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، برای مرمت و بازسازی پل‌های بزرگ روستایی خسارت دیده ناشی از حوادثغیر مترقبه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

وزارت راه وشهرسازی موظف است ضمن رعایت و نظارت دقیق اصولی و فنی و مقاوم سازی بر ساخت و ساز پل‌ها، گزارش عملکرد اعتبار یاد شده را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.

تملک دارایی روابط عمومی ساخت و ساز سرمایه قانون اساسی قانون برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات مدیریت بحران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر