کد خبر: 236739 A

معاون وزیر راه و شهرسازی؛

قوانین و مقررات بسیاری برای بحثبلندمرتبه سازی در سطح جامعه شهر تهران در نظر گرفته شده است که در عمل کمتر به این ضوابط توجه شده است که نمونه بارز آن منطقه ۲۲ تهران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری اولین همایش بلندمرتبه سازی با بیان اینکه در طرح جامع شهر تهران پیش‌بینی‌هایی درباره بلندمرتبه سازی شده بود، گفت: هر چند در طرح جامع پیش‌بینی‌هایی در مورد بلند مرتبه‌سازی شده بود متاسفانه ضوابط به درستی در مرحله اجرا پیاده نشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیروز حناچی ادامه داد: قوانین و مقررات بسیاری برای بحثبلندمرتبه سازی در سطح جامعه شهر تهران در نظر گرفته شده است که در عمل کمتر به این ضوابط توجه شده است که نمونه بارز آن منطقه ۲۲ تهران است.

وی ادامه داد: درمنطقه ۲۲ تهران در حالی که در طرح جامع برای ۲۵۰ هزار واحد پروانه پیش‌بینی شده بود اما در اجرا به ۶۵۰ هزار پروانه رسیده است.

همچنین در ادامه این نشست سید محمد بهشتی دبیر کنفرانس اولین همایش بلند مرتبه‌سازی با بیان اینکه پدیده‌های عجیب مانند بلند مرتبه‌سازی بدون اینکه کارشناسی شوند وارد کشور می‌شوند و میهمان ناخوانده هستند، گفت: هر چند نمی‌توان برای طرحهایی که به اجرا رسدیه است کاری کرد اما می‌توان از اجرای سایر طرح‌های بلند مرتبه‌سازی غیر مجاز پیشگیری کرد.

وی باتاکید بر اینکه پدیده بلندمرتبه سازی نه فقط تهران بلکه هزار شهر دیگر کشور را تهدید می کند، تصریح کرد: در حالی شهرها اصرار به بلند مرتبه‌سازی دارند که حتی شهرداری هنوز نردبان برای این ارتفاع از این ساختمان ها را ندارد و در مواقع آتش سوزی هیچ کاری نمی‌توان کرد و هیچ تجهیزاتی برای رفع بحران این برج‌های بلند مرتبه نداریم.

بهشتی با اشاره به اینکه در حال حاضر با سونامی بلند مرتبه‌سازی مواجه هستیم که تبدیل به اپیدمی شده است، گفت: دیگر موضوع بلند مرتبه‌سازی فقط ایجاد مزاحمت برای ساکنان و مردم شهر نیست بلکه موضوع ایمنی است باید تمهیدات ایمنی برای این بلند مرتبه‌سازی ها هم در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به شیوع بلند مرتبه‌سازی در سایر شهرهای ایران گفت: چندی پیش متوجه شدیم که در یکی از شهرهای کوچک استان آذربایجان شرقی یک برج بلند مرتبه با طاق ضربی در حال ساخت است که قطعا این برج قبل از افتتاح فرو می‌ریخت.

همچنین در این مراسم ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر الگویی که باعثجابجایی مردم و جابجایی بافت‌ها در شهرها شود اشتباه است گفت: هر اقدامی که باعثایجاد جابجایی جمعیت شود چه از طریق بلند مرتبه‌سازی و چه ازطریق تجمیع دیگر منسوخ شده است.

وی ادامه داد: البته منظور ما این نیست که سیاست‌هایی مانند تجمیع را باید رد کنیم. معتقدم باید ساخت و سازها و حتی سیاست تجمیع با شرایط و ویژگی‌های بافت منطبق باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: طبق آمارهای موجود وزارت راه و شهرسازی در چند سال اخیر مردم سه منطقه برا اساس الگوی تجمیع از منطقه خودشان اخراج شده اند که این سیاست در همه جای دنیا مردود شده است.

وی ادامه داد: این همان حقوق شهروندی است که باید رعایت شود.

استان آذربایجان شرقی ایران برج جامعه حقوق سونامی شهر تهران قوانین و مقررات وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر