کد خبر: 272329 A

ایلنا: رئیس جمهور، لایحه «موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش ایلنا، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و تاجیکستان و اهمیت مسایل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری‌های امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش مؤثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای و با عنایت به آسیب‌پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان‌یافته فراملی و خدشه دار نمودن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یادشده و به منظور توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

"لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و

دولت جمهوری تاجیکستان"

ماده واحده – موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و (11) ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

این لایحه به امضای رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر امور خارجه رسیده است.

موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر