کد خبر: 236591 A

از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد؛

این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۵/۸ / ۱۳۹۳ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهوری آنرا در تاریخ ۱/۱۰ / ۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

رئیس جمهور ' لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث' را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.


به گزارش ایلنا، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۵/۸ / ۱۳۹۳ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهوری آنرا در تاریخ ۱/۱۰ / ۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

امور اقتصادی و دارایی رئیس جمهور لایحه مجلس شورای اسلامی وسایل نقلیه بیمه تقدیم اجباری اشخاص موتوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر