کد خبر: 236438 A

براساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است اقدامات لازم از جمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به عمل آورد تا تصویب ساختار جدید، ساختار مورد عمل معتبر است.

رئیس جمهور، مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ساختار جدید را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، براساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است اقدامات لازم از جمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به عمل آورد تا تصویب ساختار جدید، ساختار مورد عمل معتبر است.

دستور رئیس جمهور برای احیای سازمان مدیریت با ساختار جدید به شرح ذیل است:

دستور رئیس جمهور رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورای عالی اداری احیای عمل دستور ساختار مصوبه شرح
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر