کد خبر: 223728 A

بر اساس مصوبه هیأت وزیران؛

در مصوبه هیئت وزیران آمده است: رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۴۴۶۱ / ت ۲۳۳۰۱ ه مورخ ۱۰/۹ / ۱۳۸۰ اضافه می شود.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عضو شورای اجتماعی کشور شد.

به گزارش ایلنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است: رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۴۴۶۱ / ت ۲۳۳۰۱ ه مورخ ۱۰/۹ / ۱۳۸۰ اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۱/۸ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت کشور و سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری اعضای شورای صنایع دستی و گردشگری معاون اول رئیس جمهور وزارت کشور کشور رئیس سازمان میراثفرهنگی مصوبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر