کد خبر: 212858 A

هیأت دولت تصویب کرد:

سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مجاز است با همکاری بخش غیردولتی در قالب شخصیت حقوقی تا سقف حداکثر ۴۹ درصد مشارکت نموده و نسبت به تکمیل و راه‌اندازی وبهره برداری طرح الکترود گرافیتی اقدام کند و حداکثر ظرف سه سال از تاریخ بهره برداری نسبت به واگذاری سهم‌الشرکه خود با رعایت قوانین ومقررات مربوط اقدام کند.

با تصمیم هیأت وزیران مقرر شد سازمان توسعه ونوسازی معاون وصنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نسبت به تکمیل، راه‌اندازی وبهره‌برداری طرح الکترود گرافیتی اقدام کند.

به گزارش ایلنا، در جلسه ۹/۷ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت معدن وتجارت و به استناد تبصره ۴ الحاقی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مجاز است با همکاری بخش غیردولتی در قالب شخصیت حقوقی تا سقف حداکثر ۴۹ درصد مشارکت نموده و نسبت به تکمیل و راه‌اندازی وبهره برداری طرح الکترود گرافیتی اقدام کند و حداکثر ظرف سه سال از تاریخ بهره برداری نسبت به واگذاری سهم‌الشرکه خود با رعایت قوانین ومقررات مربوط اقدام کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۲/۷ / ۱۳۹۳ ابلاغ کرده است.

اسحاق جهانگیری اصل ۴۴ ایران دولت قانون قانون اساسی معاون معاون اول رئیس جمهور وزارت صنعت معدن اندازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر