کد خبر: 210379 A

سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با استناد به تبصره ۳ ماده ۱ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی(مصوب ۱۳۷۰) و در راستای مهار رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، این گردهمایی بین المللی را برگزار کند.

اولین گردهمایی بین المللی گردشگری و توسعه پایدار توسط سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران با پیشنهاد سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با استناد به قانون «نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی» و در راستای تلاش برای خروج از رکود و رونق اقتصادی، با برگزاری اولین گردهمایی بین المللی گردشگری و توسعه پایدار موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با استناد به تبصره ۳ ماده ۱ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی(مصوب ۱۳۷۰) و در راستای مهار رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، این گردهمایی بین المللی را برگزار کند.

توسعه پایدار دولت صنایع دستی و گردشگری قانون کاهش هزینه گردشگری اولین برگزاری المللی گردهمایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر