کد خبر: 189975 A

از سوی هیات دولت تصویب شد؛

همچنین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام نماید البته تضمین دولت نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

با تصویب هیئات دولت مبلغ چهارهزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تهیه نهاده های کشاورزی اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه ۲۹ / ۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد بانک مرکزی مبلغ چهارهزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور تهیه وتدارک نهاده های کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول واعتباربرای بخش کشاورزی در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.

همچنین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام نماید البته تضمین دولت نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

بر اساس این مصوبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم موظف شد نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سر رسید مقرر اقدام نماید.

این مصوبه در تاریخ ۱ / ۵/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

بانک مرکزی بخش کشاورزی تسهیلات بانکی دولت رئیس جمهور قانون اساسی کشاورزی معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر