کد خبر: 189940 A

با تصویب هیأت دولت انجام می‌شود:

با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف یک سال نسبت به تکمیل آزادراه چهارخطه کنارگذر شمالی مشهد اقدامات لازم را انجام دهد.

با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف یک سال نسبت به تکمیل آزادراه چهارخطه کنارگذر شمالی مشهد اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳.۴. ۲۵ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداثپروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد:

۱ متن زیر جایگزین بند «۲» تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۲ / ت۳۰۶۳۱ه مورخ ۱۳۸۳.۸. ۱۹ می‌شود:

۲ طرف مشارکت سی و سه درصد منابع مورد نیاز برای احداثآزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری کامل به موقع تأمین و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز علاوه بر تأمین کامل هزینه‌های مربوط به تکمیل مطالعات، دستگاه نظارت و تملک اراضی واقع در مسیر آزادراه، معادل شصت و هفت درصد از منابع لازم و موردنیاز برای احداثآزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری، از محل ردیف(۴۰۷۰۲۰۷۳) به موقع تأمین و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به حساب مشترک طرح واریز خواهد نمود.

۲ تصویب‌نامه شماره ۳۷۴۴۵ / ت۴۷۹۲۱ه مورخ ۱۳۹۱.۲. ۳۰ لغو می‌شود.

۳ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف یک سال نسبت به تکمیل آزادراه چهارخطه کنارگذر شمالی مشهد اقدام نماید و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف است بودجه لازم را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پیش‌بینی کند.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‎جمهور در تاریخ ۱۳۹۳.۴. ۳۱ ابلاغ شده است.

بودجه دولت رئیس جمهور قانون لایحه بودجه مشهد معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی منابع مالی وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر