کد خبر: 165357 A

در جلسه هیات دولت:

با تصویب هیات وزیران، به وزارت دادگستری اجازه داده شد تا نسبت به پاراف و امضای موقت موافقتنامه های استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا اقدام نماید.

هیات دولت بعد از ظهر(یکشنبه) به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهم ترین مسائل کشور از سوی اعضای دولت مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در این جلسه لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جاسک از سوی اعضای دولت به تصویب رسید و همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحثو بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی از جمله مواردی بود که در این جلسه تصویب شد.

همچنین با تصویب هیات وزیران، به وزارت دادگستری اجازه داده شد تا نسبت به پاراف و امضای موقت موافقتنامه های استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا اقدام نماید.

صدور مجوز مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت بود.

در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی در خصوص پدیده خشکیدگی درختان بلوط در جنگل های زاگرس، عوامل آن و راهکارهای پیشگیری، کنترل و مقابله با این پدیده به هیات وزیران ارایه داد.

بر این اساس و با توجه به اهمیت جنگل های زاگرس در توسعه و تمدن غرب کشور و لزوم توجه به این موضوع، مقرر شد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حمایت های لازم را به منظور اجرای طرح های مدیریت و احیای جنگل های زاگرس به عمل آورند.

همچنین در راستای پایداری جنگل های زاگرس، مقرر شد توسعه جنگل کاری اقتصادی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.

تمدن جمهوری اسلامی ایران جهاد کشاورزی حبس دولت دولت جمهوری اسلامی ایران کشاورزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت دادگستری یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر