کد خبر: 155706 A

پس از شرکت در پنجمین جشن جهانی نوروز؛

رییس جمهوری پس از شرکت در پنجمین جشن جهانی نوروز و برگزاری نشست سه جانبه با روسای جمهور کشورهای فارسی زبان و نشست چهار جانبه با حضور روسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و پاکستان و دیدار دو جانبه با رییس جمهوری اسلامی افغانستان دقایقی پیش با بدرقه وزیر آموزش عالی افغانستان، کابل را به مقصد تهران ترک کرد.

رییس جمهور لحظاتی پیش پس از شرکت در جشن حوزه نوروز، کابل را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش ایلنا، رییس جمهوری پس از شرکت در پنجمین جشن جهانی نوروز و برگزاری نشست سه جانبه با روسای جمهور کشورهای فارسی زبان و نشست چهار جانبه با حضور روسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و پاکستان و دیدار دو جانبه با رییس جمهوری اسلامی افغانستان دقایقی پیش با بدرقه وزیر آموزش عالی افغانستان، کابل را به مقصد تهران ترک کرد.

آموزش عالی افغانستان پاکستان تاجیکستان جمهوری اسلامی رییس جمهوری نوروز کابل ترک جانبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر