کد خبر: 155434 A

با ابلاغ رییس جمهور؛

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی با ابلاغ رییس جمهور به مدت یک سال تمدید شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ˈقانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعیˈ که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، مورخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۲ از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۶ مردادماه ۱۳۸۷ از تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۲ برای مدت یک سال تمدید می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

جلسه علنی دولت رییس جمهور شورای نگهبان قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تمدید مدارس مهلت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر