کد خبر: 107012 A

بهمن حسین پور معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور در حکمی رضا محمد نژاد را به عنوان سرپرست اداره کل تشریفات این معاونت منصوب کرد.

معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور در‌ حکمی رضا محمدنژاد را به عنوان سرپرست اداره کل تشریفات این معاونت منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، متن حکم بهمن حسین پور به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رضا محمد نژاد

نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به «سرپرستی اداره کل تشریفات معاونت مراسم و تشریفات» منصوب می شوید.

امید است با عنایات الهی، ضمن همکاری با همکاران و تعامل با دستگاه های ذیربط، در انجام وظایف محوله، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

بهمن حسین پور

معاون مراسم و تشریفات

دولت رئیس جمهور قانون معاون نهاد ریاست جمهوری مراسم سرپرست اداره منصوب تشریفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر