کد خبر: 749490 A

رحمانی فضلی وزیر کشور و شریعتی استاندار خوزستان، امروز پنجشنبه از مسیر کرخه تا هورالعظیم، بازدید هوایی انجام دادند.

PicsArt_04-11-03.09.17

PicsArt_04-11-03.10.14

PicsArt_04-11-03.11.10

PicsArt_04-11-03.10.39

PicsArt_04-11-03.12.19

PicsArt_04-11-03.13.06

PicsArt_04-11-03.13.34

وزیر کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر