کد خبر: 747588 A

اختصاصی ایلنا؛

خط رودخانه بهمنشیر از منطقه الوانیه تا ایستگاه ۱۲ شهر آبادان توسط شهرداری این شهر سیل بند سازی شد.

PicsArt_04-07-07.38.15

PicsArt_04-07-07.38.56

PicsArt_04-07-07.39.50

PicsArt_04-07-07.40.30

PicsArt_04-07-07.41.14

PicsArt_04-07-07.42.10

PicsArt_04-07-07.43.23

PicsArt_04-07-07.44.30

PicsArt_04-07-07.45.51

PicsArt_04-07-07.46.45

PicsArt_04-07-07.47.26

PicsArt_04-07-07.48.13

PicsArt_04-07-07.48.54

PicsArt_04-07-07.49.37

PicsArt_04-07-07.50.58

PicsArt_04-07-07.52.34

PicsArt_04-07-09.46.01

PicsArt_04-07-09.46.38

PicsArt_04-07-09.47.14

PicsArt_04-07-09.47.59

PicsArt_04-07-09.48.34

PicsArt_04-07-09.49.08

عکاس: محمدحسن حیاوی

آبادان رودخانه بهمن‌شیر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر