کد خبر: 747528 A

اختصاصی ایلنا؛

آب اروندرود در شهر آبادان از ساعتی پیش بالا آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از آبادان، افزایش سطح آب اروندرود با توجه به اینکه منطقه بازار ماهی فروشان و در واقع نقطه مرکزی آبادان را شامل می‌شود یک خطر جدی محسوب می‌شود.

چنانچه تا ساعات دیگر سطح آب اروندرود همچنان افزایش داشته باشد، قطع مسیر پُرتردد و نقطه اتصال خرمشهر به آبادان، از فلکه الفی آبادان تا پارک شهید منتظری این شهر دور از انتظار نخواهد بود.

PicsArt_04-07-06.41.39

PicsArt_04-07-06.44.01

PicsArt_04-07-06.37.20

PicsArt_04-07-06.40.48

PicsArt_04-07-06.39.37

PicsArt_04-07-06.37.58

PicsArt_04-07-06.44.29

PicsArt_04-07-06.38.31

PicsArt_04-07-06.42.58

PicsArt_04-07-06.40.06

PicsArt_04-07-06.42.13

PicsArt_04-07-06.39.03

 

عکاس: محمد حسن حیاوی

اروند رود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر