کد خبر: 743639 A

اختصاصی ایلنا؛

موزه بنزین خانه آبادان نخستین جایگاه توزیع سوخت در کشور است که توسط شرکت نفت ایران و انگلیس ایجاد شد. در ابتدا این مکان برای توزیع سوخت نفت سفید برای خانواده‌ها ایجاد شد؛ اما بعدها با روی کار آمدن اتومبیل و نیاز به بنزین، این مکان به محل توزیع بنزین تبدیل شد که قدمت آن به ۹۰ سال پیش می‌رسد.

449013119_357269

449013272_356865

449014486_356808

449015856_356641

449016523_356278

449016733_357882

449017177_357870

449017295_359065

455007452_279408

455011262_280756

455024380_280212

455026293_280363

455103103_281932

455104770_279070

455206225_238103

455208721_237297

455210581_240175

455214143_237970

455217047_238015

455217485_238050

455219748_239778

455927235_132934

455928214_133921

عکاس: شیما بهبهانی

آبادان موزه بنزین خانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر