کد خبر: 743589 A

اختصاصی ایلنا؛

پس از بارندگی طوفانی و سرازیر شدن آب برخی رودخانه‌ها در آبادان، همچنان شرایط اضطراری است و خدمات رسانی ادامه دارد.

PicsArt_03-26-10.43.14

PicsArt_03-26-10.43.42

PicsArt_03-26-10.44.41

PicsArt_03-26-10.45.14

PicsArt_03-26-10.45.47

PicsArt_03-26-10.46.18

PicsArt_03-26-10.46.57

PicsArt_03-26-10.47.29

PicsArt_03-26-10.48.11

PicsArt_03-26-10.48.51

PicsArt_03-26-10.49.24

PicsArt_03-26-10.50.05

PicsArt_03-26-10.50.43

PicsArt_03-26-10.51.18

PicsArt_03-26-10.51.50

PicsArt_03-26-10.52.22

PicsArt_03-26-10.52.55

عکاس: محمدحسن حیاوی

آبادان اروند کنار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر