کد خبر: 741994 A

اختصاصی ایلنا؛

خانه دارت و خانه فوتبال روی میز آبادان در مجموعه ورزشی دهداری این شهر افتتاح شد.

PicsArt_03-19-09.04.08

PicsArt_03-19-09.05.03

PicsArt_03-19-09.05.29

PicsArt_03-19-09.05.59

PicsArt_03-19-09.06.38

PicsArt_03-19-09.07.59

PicsArt_03-19-09.10.20

PicsArt_03-19-09.10.51

PicsArt_03-19-09.11.23

PicsArt_03-19-09.11.50

PicsArt_03-19-09.12.39

PicsArt_03-19-09.13.08

PicsArt_03-19-09.13.41

PicsArt_03-19-09.14.22

PicsArt_03-19-09.15.17

PicsArt_03-19-09.15.58

PicsArt_03-19-09.16.50

PicsArt_03-19-09.17.35

PicsArt_03-19-09.18.02

PicsArt_03-19-09.18.40

عکاس: شیما بهبهانی

آبادان خانه دارت و فوتبال روی میز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر