کد خبر: 729188 A

اختصاصی ایلنا؛

صبح امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، انتخابات مجامع اعضاء و مربیان سازمان‌ دانش آموزی استان خوزستان در دو گروه دانش آموزی و مربیان برای تعیین ۴ عضو هیأت رئیسه و شرکت در انتخابات سازمان دانش آموزی کشوری در مرکز رفاهی فرهنگیان( خانه معلم) برگزار گردید.

2

3

PicsArt_02-17-03.25.05

PicsArt_02-17-03.25.41

PicsArt_02-17-03.26.19

PicsArt_02-17-03.27.00

PicsArt_02-17-03.27.30

PicsArt_02-17-03.29.34

PicsArt_02-17-03.30.15

PicsArt_02-17-03.30.49

PicsArt_02-17-03.31.18

PicsArt_02-17-03.31.46

PicsArt_02-17-03.32.19

PicsArt_02-17-03.32.49

PicsArt_02-17-03.34.26

PicsArt_02-17-03.35.07

PicsArt_02-17-03.35.41

عکاس: مریم جم

سازمان دانش آموزی استان خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر