کد خبر: 694158 A

اختصاصی ایلنا؛

دومین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند به میزبانی شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار شد.

PicsArt_11-20-08.10.12

PicsArt_11-20-08.30.30

PicsArt_11-20-08.32.16

PicsArt_11-20-08.32.58

PicsArt_11-20-08.34.13

PicsArt_11-20-08.34.47

PicsArt_11-20-08.35.48

PicsArt_11-20-08.36.23

PicsArt_11-20-08.36.55

PicsArt_11-20-08.37.34

PicsArt_11-20-08.38.11

PicsArt_11-20-08.39.02

PicsArt_11-20-08.50.21

PicsArt_11-20-08.41.07

 

 

 

عکاس: محمدحسن حیاوی

جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر