کد خبر: 686131 A

اختصاصی ایلنا؛

نیروهای نظامی و همچنین نیروهای خدماتی شهرداری، به صورت شبانه روزی در مرز شلمچه در حال خدمات رسانی به مردم هستند.

PicsArt_10-28-02.54.29

PicsArt_10-28-02.55.21

PicsArt_10-28-02.56.17

PicsArt_10-28-02.57.36

PicsArt_10-28-02.58.36

PicsArt_10-28-02.59.36

PicsArt_10-28-03.01.06

PicsArt_10-28-03.00.18

PicsArt_10-28-03.01.48

PicsArt_10-28-03.02.59

PicsArt_10-28-03.03.59

PicsArt_10-28-03.05.53

PicsArt_10-28-03.07.16

PicsArt_10-28-03.11.07

PicsArt_10-28-03.11.56

 

 

عکاس: محمدحسن حیاوی

شلمچه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر