کد خبر: 680597 A

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبرداد:

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: در دو کانون 35 هزار هکتاری ریزگرد به دنبال ایجاد پوشش های گیاهی و کشت محصولاتی هستیم که شرایط را برای اشتغال 12 هزار نفر فراهم خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، محمود شمیلی شامگاه یکشنبه ۲۲ مهرماه در آیین افتتاح طرح پرورش میگو و ماهی با استفاده از زهاب نیشکر در کشت و صنعت میرزا کوچک خان خرمشهر، اظهار کرد: در راستای تولید ملی و منویات مقام معظم رهبری، گام هایی برداشته شد تا با استفاده از زهاب نیشکر اقدام به تولید محصولاتی از جمله ماهی، میگو، گندم، جو و پنبه کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تصریح کرد: در دو کانون 35 هزار هکتاری ریزگرد به دنبال ایجاد پوشش های گیاهی و کشت محصولاتی هستیم که شرایط را برای اشتغال 12 هزار نفر فراهم خواهند کرد.

شمیلی یادآور شد: مزارع سرسبز نیشکر باعث می شود هوا تصفیه و آلودگی های آن جذب شود. آلودگی که در اثر آتش زدن نیشکر به وجود می آید، حتی یک چهارم میزان سودآوری نیشکر نیست.

وی با بیان این که نیشکر در دنیا دوستدار محیط زیست است و مزارع نیشکر به عنوان شش های دنیا به شمار می آیند، ادامه داد: با یک بهره برداری آب از رودخانه کارون و با توجه به اقداماتی که در بحث استفاده از پساب نیشکر انجام گرفته است، 5 نوع محصول تولید خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: در سال جاری نسبت به خشکسالی که در سال های 87 و 88 رخ داد و بسیار شدیدتر از خشکسالی امسال بود، عملکرد بسیار بهتری داشتیم.

وی افزود: 50 درصد از تولید محصولات کشاورزی استان مربوط به کشت و صنعت های نیشکر و صنایع جانبی آن ها است و اگر کانون های ریزگرد مورد نظر ما تحت پوشش قرار بگیرند، 10 درصد به تولید محصولات کشاورزی استان افزوده خواهد شد.

مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان در آیین افتتاح این پروژه گفت: همه آب موجود در کارخانه بازچرخانی می شود

ستار شکیبا افزود: همه آب موجود در کارخانه بازچرخانی می شود و به هدر نمی رود.

 وی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که منابع آبی در دنیا دارند، بسیاری از کشورهای جهان به سمت طرح های شوررزی و توسعه کشاورزی با کمک این روش رفته اند.

وی ادامه داد: حوضچه های پرورش میگو و ماهی با استفاده از زهاب نیشکر در کشت و صنعت میرزا کوچک خان نتایج تحقیقات انجام گرفته در بحث شورورزی و افزایش بهره وری از آب است.

مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان با اشاره به سابقه استفاده از زهاب در کشاورزی و سیاست بازچرخانی آب، خاطرنشان کرد: در کشور ایران فقط بر روی چند گونه گیاهی این کار انجام گرفته بود؛ اما با تفاهم نامه ای که میان شرکت توسعه نیشکر، سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه منعقد شد، شاهد تولید محصولات کشاورزی مختلف و همچنین پرورش ماهی و میگو به کمک پساب نیشکر هستیم.

شکیبا با بیان این که همه آب موجود در کارخانه بازچرخانی می شود، گفت: میزان تولید شکر در هر هکتار حدود 5 تن بود که این میزان در سال گذشته به حدود 10.5 تن در هکتار رسید.

وی با بیان این که کارهای بسیاری بر روی کیفیت تولید نیز صورت گرفته و همچنین گام های بسیاری خوبی در بحث اقتصاد مقاومتی در شرکت برداشته شده است، افزود: در این زمینه توانسته ایم شکر را با قیمتی پایین تر از قیمت جهانی تولید کنیم.

مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته در بحث تولید در شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان، توانستیم ظرفیت تولید را طی 6 سال به 96 تن در هکتار برسانیم.

شکیبا گفت: در این زمینه تولید شرکت از 46 هزار تن در سال 91 به 99 هزار تن در سال گذشته رسید.

خبرنگار: مریم جم

استانداری استان خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر