کد خبر: 670288 A

اختصاصی ایلنا؛

این بازی به دلیل هجوم چند تماشاگر و متشنج شدن جو ورزشگاه در دقیقه ۸۸ متوقف شد.

2

3

4

5

PicsArt_09-21-10.43.56

PicsArt_09-21-10.44.35

PicsArt_09-21-10.48.41

PicsArt_09-21-10.49.14

PicsArt_09-21-10.51.11

PicsArt_09-21-10.51.51

PicsArt_09-21-10.52.28

PicsArt_09-21-10.53.06

PicsArt_09-21-10.53.56

PicsArt_09-21-10.54.31

PicsArt_09-21-10.55.17

PicsArt_09-21-10.55.52

PicsArt_09-21-10.56.30

PicsArt_09-21-10.57.08

WhatsApp Image 2018-09-21 at 9.36.04 PM

PicsArt_09-21-10.50.36

PicsArt_09-21-10.42.36

WhatsApp Image 2018-09-21 at 9.36.05 PM

PicsArt_09-21-10.57.42

عکاس: محمدحسن حیاوی

صنعت نفت آبادان پیکان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر