کد خبر: 650573 A

با هدف همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری صورت گرفت؛

تفاهمنامه دانشکده علوم پزشکی آبادان با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک امضاء شد که این تفاهمنامه مدت 5 سال اعتبار دارد و قابل تمدید بین طرفین خواهد بود.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا از خوزستان، به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری‌های سازنده آموزشی، پژوهشی و فناوری، این تفاهم‌نامه بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشکده علوم پزشکی آبادان منعقد شد.

شایان ذکر است اهداف این تفاهم‌نامه مواردی هم چون اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، همکاری در انجام امور پژوهشی مرتبط با پایان‌نامه‌ها، همکاری در برگزاری دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی، توسعه همکاری‌های علمی و فناوری، بهره‌مند شدن از امکانات طرفین در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، کلینیکی، کتابخانه‌ای، گلخانه‌ای، مزرعه‌ای و امور بین‌الملل، بهره‌مندی از تجارب و امکانات طرفین در توسعه دانش فنی و انتقال فناوری و همکاری به منظور جذب اعتبارات مالی طرح‌های تحقیقات را در برخواهد گرفت.

گفتنی است عواید مادی و معنوی همکاری‌ها و فعالیت‌های مشترک از قبیل ابداع، اختراع، اکتشاف، مقاله، کتاب، کارگاه و همایش براساس سهم تعیین‌شده هر یک از طرفین در طرح‌های مصوب کمیته مشترک به طرفین تعلق می‌گیرد.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر