کد خبر: 646065 A

مدیر کل اموربانوان و خانواده استانداری خوزستان:

مدیر کل اموربانوان و خانواده استانداری خوزستان در نشست چهارشنبه این کارگروه از تشکیل پارلمان زنان استان در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح پس از تصویب در این نشست و درمرحله بعد تایید شورای برنامه ریزی استان قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، سیده فرانک موسوی در نشست چهارشنبه این کارگروه از تشکیل پارلمان زنان استان در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح پس از تصویب در این نشست و درمرحله بعد تایید شورای برنامه ریزی استان قابل اجرا خواهد بود.

وی افزود: با توجه به گستردگی طرح، و بر اساس پیشنهادات اعضای کارگروه زنان، قرار شد این طرح در ابتدا به صورت پایلوت در پنج منطقه اولویت دار استان که در طرح آمایش سرزمین معرفی شده اند، اجرا شود و در صورت موفقیت در تمام استان به مرحله اجرا درآید.

موسوی اضافه کرد: پیش از این طرح پارلمان زنان در استان خراسان رضوی اجرا شده و موفقیت آمیز بوده که این طرح برای خوزستان بومی سازی شده است.

مشاور استاندار خوزستان در امور زنان، هدف از تشکیل پارلمان زنان استان را شناسایی و معرفی ظرفیت های زنان استان در تمام عرصه ها، افزایش نقش زنان در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، زمینه سازی حضور زنان در حوزه های مدیریتی، ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این طرح شامل مجمع عمومی، هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی خواهد بود و بر اساس طرح اصلی هر کدام از شهرستان ها نیز یک پارلمان شهرستانی خواهند داشت که به پارلمان استان نماینده ای معرفی می کند.

به گفته وی، طرح پارلمان زنان استان در صورت موفقیت بعد از دو سال دوباره تمدید می شود.

موسوی تعداد اعضای مجمع عمومی را 115 نفر و اعضای هیات رئیسه پارلمان استانی را 9 نفر در افق طرح دانست و افزود: این پارلمان همانند مجلس دارای کمیسیون های تخصصی اجتماعی و فرهنگی؛ اقتصادی و اشتغال؛ آموزش و پژوهش و توانمندسازی؛ سلامتی و جمعیت و حقوقی خواهد بود.

وی با بیان اینکه اعضا از طریق انتخابات و در میان 25 قشر مختلف برگزار می شود، ادامه داد: بر اساس جمعیت هر شهرستان تعداد اعضا و سهمیه آن در پارلمان استان تعیین می شود.

موسوی عنوان کرد: مصوبات پارلمان استان در کارگروه زنان طرح می شود و در واقع فعالیت های کارگروه زنان بر اساس نظرات این گروه ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه همه زنان شایسته از هر قومیت و گرایش سیاسی می توانند نامزد حضور در این پارلمان شوند، تاکید کرد: این پارلمان ظرفیت های زنان را شناسایی می کند تا بتوان از آنها در مناصب مدیریتی و یا نمایندگی مجلس استفاده کرد.

موسوی تصریح کرد: برای اعضای این پارلمان در ابتدای کار حق الزحمه ای تعریف نشده است.

مدیرکل امور زنان استاندار خوزستان همچنین از عدم حضور مدیران دستگاه ها در کارگروه زنان استان انتقاد کرد و گفت: کارگروه زنان استان، «زنانه» شده و مدیران از مشارکت در آن امتناع کرده و فقط مشاوران دستگاه ها در آن حضور می یابند که این مشاوران اختیارات لازم برای اعلام نظر در مصوبات را ندارند.

استانداری استان خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر