کد خبر: 638398 A

ارزیابی توانمندی فرآیندهای شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام، با حضور ارزیابان داخل کشور در حوزه های مختلف فرآیندی این شرکت برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به منظور آگاهی دقیق  از شرایط عملکرد فرآیندهای خود در بخش های مختلف با مشارکت ارزیابان داخل کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و ۷ نفر طی ۱۳ روز در حوزه های مختلف با مدل (PCF) شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام را ارزیابی نمودند.

لازم به ذکر است، بعد از اتمام ارزیابی حضوری می بایست شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام مستندات اجرایی و فرآیندی خود را برای شرکت ارزیاب ارسال نماید و در مرحله بعد شرکت ارزیاب پس از گذشت یک ماه نتایج ارزیابی خود را همراه با گزارش توانمندی فرآیندهای سازمان ارائه کند، تا نقاط قابل بهبود و قوت حوزه های مختلف شرکت مشخص شود و در کنار این نتایج بتوانند اصلاحات مورد نیاز برای ارتقاء و بهبود فرآیندهای اجرایی خود را اعمال کنند.

شایان ذکر است، طبق توافقات، ارزیابان می بایست در مدت ۷ ماه کلیه شرکت های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را مورد ارزیابی قرار دهند که تا بحال در مرحله اول، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در مرحله دوم  شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام را مورد ارزیابی قرار داده اند.

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر