کد خبر: 636546 A

رئیس شرکت توزیع برق ایذه عنوان کرد:

رئیس اداره برق ایذه در گفتگویی عنوان کرد: ادارات و مردم مدیریت مصرف برق را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایذه، ایوب سرشار گفت: با توجه به رسیدن فصل تابستان و بروز گرمای شدید در استان، به منظور جلوگیری از خاموشی های احتمالی برق و رعایت حال شهروندان عزیز، ساعات کار ادارات توسط استانداری بخش نامه شده است که این حرکت میتواند در مدیریت بحران احتمالی و جلوگیری از خاموشی احتمالی برق کمک شایانی کند.

وی در ادامه تصریح کرد: از کلیه مسئولین ادارات انتظار میرود در این شرایطی که پیش آمده برای پیشگیری از وقوع خاموشی ما را یاری دهند تا بتوانیم برقی پایدار را تحویل دهیم.

سرشار گفت: ما در شرایط کنونی با طراحی سناریوی گذر از تابستان تمام تلاشمان را میکنیم تا کمترین خاموشی را داشته باشیم، اما همه ی اینها مشروط به این است که مردم عزیز‌ مدیریت مصرف برق را جدی بگیرند.

رئیس شرکت توزیع برق ایذه افزود: ما هرگز از مردم نمیخواهیم که برق مصرف نکنند! بلکه با مدیریت مصرف، به اندازه ی نیاز استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه اگر هر کدام از شهروندان فقط یک لامپ اضافی را خاموش و در پیک بار از یک کولر استفاده کنند قطعا ما با خاموشی هرگز مواجه نخواهیم شد، ادامه داد: هدف و تلاش ما تامین برق پایدار است و این مهم میسر نخواهد شد جز با همکاری همه ی دستگاه های شهرستان و مردم، که بتوانند به درستی مصرف برق را مدیریت کنند.

ایوب سرشار در پایان عنوان کرد: انتظار میرود ادارات شهرستان در این موضوع مهم همانند قبل به ما کمک کنند تا شاهد خاموشی های احتمالی برق نباشیم. بحث مدیریت مصرف به اندازه ایی جدی است که اگر اداره ایی رعایت نکند و پس از ساعت کاری اعلام شده مصرف برق آن بیش از حد تعیین شده باشد با خاطی برخورد خواهد شد.

خبرنگار: فیروز بیگلری

ایذه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر