کد خبر: 598414 A

توسط تعزیرات حکومتی صورت گرفت؛

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان خوزستان از محکومیت یک قاچاقچی البسه در شهرستان شوش خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، رضا سعیدی در بیان جزئیات این پرونده گفت: با عنایت به گزارش نیروی انتظامی مبنی مظنون شدن به یک خودرو و دستور توقف آن، راننده متاسفانه توجه ای به دستورات نیروی انتظامی نمی کند که همین امر باعث تیراندازی و واژگونی خودرو می گردد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان افزود: با حضور نیروهای انتظامی، مقداری البسه خارجی از این خودرو کشف و ضبط گردیده و گزارش به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شوش ارسال می گردد که رئیس اداره پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات متهم، وی را علاوه به ضبط کالا به مبلغ 641/474/541ریال ( ششصد و چهل و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد و چهل و یک ریال ) محکوم نمود که پس از اعتراض متهم، رای در شعبه پنجم تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی مورد تایید قرار گرفت.

 

تعزیرات حکومتی استان خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر