کد خبر: 212900 A

رئیس دادگستری شهرستان اعلام کرد:

با ارشاد و راهنمایی طرفین پرونده و مذاکره با بزرگان دو طایفه، یک فقره نزاع که از سال هشتاد و نه آغاز شده بود، فیصله یافت.

رئیس دادگستری شهرستان ایذه از حل و فصل یک فقره نزاع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، محمد دانشور گفت: به دنبال قتل الف. ک که سال ۸۹ در یک فقره نزاع دسته جمعی رخ داد و باتوجه به اینکه وی به طور مستقیم در این نزاع شرکت نداشته و از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه بوده؛ ۱۹ نفر به اتهام شرکت در قتل عمدی و ۴۶ نفر به اتهام شرکت در نزاع بازداشت شدند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه دلیلی جهت انتساب بزه قتل به هیچ یک از متهمان به دست نیامد، با ارشاد و راهنمایی طرفین پرونده و مذاکره با بزرگان دو طایفه، یک فقره دیه کامل مرد مسلمان جهت پرداخت به اولیای دم مقتول، از طایفه مقابل دریافت شد. و این نزاع فیصله یافت.

شهرستان ایذه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر