کد خبر: 395084 A

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

معاون حوزه مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی خراسان شمالی گفت: سهمیه استان در سال جاری در واحدهای مسکونی به مددجویان بهزیستی 2 هزار و 970 مورد بود که از این تعداد تاکنون 875 مورد واگذار شده است.

معاون حوزه مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی خراسان شمالی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا به واگذاری واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی این استان در سال 94 ، اشاره کرد وگفت: سهمیه استان در سال جاری در واحدهای مسکونی به مددجویان بهزیستی 2 هزار و 970 مورد بود که از این تعداد تاکنون 875 مورد واگذار شده است.

وی واگذاری، تخصیص و یا تملک زمین به مددجویان بهزیستی استان خراسان شمالی را در سال 94، 23 مورد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 63 درصد واحدهای مسکونی بهزیستی پیشرفت فیزیکی داشته است.

میزان اعتبارات جذب شده سهم رهبری واحدهای مسکونی بهزیستی خراسان شمالی در سال جاری 6 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان اعتبار به منظور خرید یا احداث واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی بوده است.

وی همچنین اعتبارات جذب شده سهم سازمان بهریستی را 3 میلیارد و 214 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این میزان اعتبار به منظور احداث یا خرید واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی خراسان شمالی بوده است.

معاون توسعه ومشارکت های مردمی و  اشتغال بهزیستی خراسان شمالی در رابطه با پرداخت تسهیلات اشتغال از منابع مختلف سازمان بهزیستی استان در سال جاری را از محل اعتبارات رهبری برای تعداد 191 نفر 17 میلیاردو 380 میلیون ریال اعلام کرد وافزود: در حوزه مشاغل خانگی نیز برای 5 نفر 200 میلیارد ریال ازمحل رهبری لحاظ شده است.             

رئوف پور تعهد ثبت اشتغال تا پایان سال جاری را 331 نفر اعلام کرد وافزود: تاکنون تعداد399 نفردر پورتال آماربهزیستی کشور ثبت شده اند.

اشتغال بهزیستی خراسان شمالی مسکن مشارکت های مردمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر