شجاعی تاکید کرد:

ایلنا: استاندار خراسان شمالی تاکید کرد که اجازه نمی‌دهد در انتصابات دخالت کنند.

پربازدیدترین