صمدی خبر داد:

ایلنا: رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک به منظور گسترش روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی با…