محمود امینی:

ایلنا: نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها گفت: