محمود حجتی:

ایلنا: وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای افزایش بهره‌وری آب، کشت‌های گلخانه‌ای در کشور به‌ویژه در مناطق خشک و کویری همانند…