کد خبر: 236342 A

معاون حقوقی رییس‌جمهور:

قانون احترام به آزادی‌های مشروع توسط مجلس تدوین‌شده و دولت، تدوین سند حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در شیراز گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع توسط مجلس تدوین‌شده و دولت تدوین سند حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، الهام امین زاده، ظهرامروز شنبه، ششم دی‌ماه، در نشست تخصصی حقوق شهروندی با موضوع حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز اظهار داشت: ارتباط بین دانشکده حقوق و علوم سیاسی و همچنین ارتباط با معاونت حقوقی رییس‌جمهور می‌تواند به انجام بهتر امور در دانشکده کمک کند.

وی تصریح کرد: معاونت حقوقی از کاربردی کردن تحقیقات بی‌شک حمایت خواهد کرد چراکه ما معتقد هستیم نباید تحقیقات تنها در کتابخانه دانشگاه‌ها بماند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: قانون باید زیربنای امور کشور باشد زیرا قانون محصول اراده قانون‌گذار است.

وی با اشاره به حقوق شهروندی و اینکه رویکرد دولت بوده و به گفتمان دولت تبدیل‌شده است و همچنین اتکا آن به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی افزود: در جامعه مابین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تعادل برقرار است و ملاحظات حقوق شهروندی نیز در نظر گرفته می‌شود.

امین زاده بیان کرد: آبروی افراد مهم‌ترین نکته در حقوق شهروندی است که حمایت از این حریم در اسلام نیز اهمیت بسزایی دارد و بر آن تأکید شده است و قانون برنامه پنجم توسعه نیز در ماده ۲۱۲ بر حفظ حریم خصوصی افراد تأکید کرده است.

وی گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع، توسط مجلس تدوین‌شده و دولت تدوین سند حقوق شهروندی را در راستای رعایت حقوق مردم در دستور کار خود قرار داده است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور بابیان این مطلب که اطلاع‌رسانی به مردم مهم‌ترین هدف ما در سند حقوق شهروندی است ابراز داشت: در این راستا اعتدال را مدنظر قرار خواهیم داد همچنین که امور سیاسی در آن دخالتی نخواهند داشت.

اجتماعی و فرهنگی جامعه حریم خصوصی حقوق دولت دی ماه رییس جمهور سیاسی و اقتصادی قانون برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر