کد خبر: 135842 A

با حکم معاون رئیس قوه قضائیه؛

طی حکمی از سوی احمد تویسرکانی، محمدرضا سعادتمند به عنوان مدیرکل حفاظت و اطلاعات این سازمان منصوب شد.

ایلنا: طی حکمی از سوی معاون رئیس قوه قضائیه، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی حکمی از سوی احمد تویسرکانی، محمدرضا سعادتمند به عنوان مدیرکل حفاظت و اطلاعات این سازمان منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

انتظار دارد با سرلوحه کار قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای اهداف و برنامه‌های راهبردی سازمان و همگام با خط مشی‌ها و تدابیر متخذه و با استفاده مؤثر از منابع و امکانات موجود و اهتمام بر برنامه‌ریزی در انجام کلیه فعالیت‌ها، سازماندهی مناسب نیروی انسانی و نیز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه لازم برای ارائه خدمات مطلوب توأم با سرعت و دقت به همکاران و متقاضیان را بیش از پیش فراهم کنید.

رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام ویژه در ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع به آنان، تعامل نظاممند و مؤثر با سایر بخش‌های سازمان، تقویت نظارت‌های دقیق و مؤثر بر عملکرد واحدهای سازمانی به منظور حسن جریان امور از دیگر مواردی است که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اجرای آن توسط مدیرکل حفاظت اطلاعات این سازمان تأکید کرده است.

پیش از این رضا طالبی‌زاده در این سمت فعالیت می‌کرده است.

روابط عمومی سلامت فناوری قوانین و مقررات قوه قضائیه معاون مقام معظم رهبری نیروی انسانی مدیرکل اطلاعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر