شاگردان دشان چطور کرواسی را شکست دادند؟

ایلنا: تصاویر منتشر شده از رختکن بازیکنان فرانسه نشان می‎‌دهد چطور دیدیه دشان به آنها دستور عمل قهرمان بودن را نشان داده است.