کد خبر: 681114 A

مدیرعامل فولاد مبارکه:

مراسم تودیع و معارفۀ مدیرعامل فولاد مبارکه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم تودیع و معارفۀ مدیرعامل فولاد مبارکه با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نمایندۀ شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی، رئیس خانۀ صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، نمایندگان استاندار و جمعی از مسئولان استان اصفهان، امام جمعه، فرماندار و جمعی از اعضای شورای تأمین شهرستان مبارکه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان لنجان، رئیس و اعضای هیئتمدیرۀ شرکت فولاد مبارکه، مدیرعامل جدید و سابق فولاد مبارکه و جمع کثیری از معاونان، مدیران و کارکنان این شرکت در سالن همایشهای فولاد مبارکه برگزار شد.

سبحانی در رشد صنعت فولاد کشور و توجه به مسئولیتهای اجتماعی سازمان خوش درخشید

در بخش نخست این مراسم، نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات و همکاری دکتر بهرام سبحانی گفت: امروز شاهد مراسم تکریم یکی از مدیران توانمند صنعت فولاد کشور بودیم که در رشد صنعت فولاد کشور و توجه به مسئولیتهای اجتماعی سازمان خوش درخشید؛ مدیری که با سوابق درخشان خود تا حد توان تلاش کرد تا چرخ صنعت فولاد کشور را بهخوبی بچرخاند و موجبات عزت و سربلندی صنعت فولاد کشور را در سطح بینالمللی مهیا کند.

خانم سعیدی با بیان اینکه شهرستان مبارکه با افتخار میزبان صنعت بزرگ فولاد مبارکه است، افزود: از این پس نیز با همکاری همۀ مسئولان استان و بهویژه شهرستان مبارکه تلاش خواهیم کرد تا فولاد مبارکه همچنان سربلند و موفق به کار و فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت در دستان مسئولان، امانت است گفت: بهترین حالت این است که مسئولان هنگام رفتن، نام نیک و آثار پرخیر و برکت بر جای گذارند. دکتر سبحانی در طول حضور خود در فولاد مبارکه هم توانستند جایگاه شرکت فولاد مبارکه را ارتقا بخشند و هم در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی شرکت به بهترین شکل ممکن مشارکت کردند. همکاریهای ایشان در ایمنسازی جادهها، کمک به آسیبدیدگان اردوگاههای ترک اعتیاد و آسیبدیدگان اجتماعی، مشارکت فعال در جشنهای گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، ارسال کمک برای مناطق زلزلهزده و حمایت از دانشآموزان کمبضاعت و محروم استان و بسیاری از اقدامات دیگر نمونههای شایستهای از این اقدامات است.

نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دوران جنگ اقتصادی، پذیرفتن هرگونه مسئولیت بهمعنای واقعی ایثار است، گفت: مهندس عظیمیان، مدیرعامل جدید فولاد مبارکه، پیش از این نیز در عرصۀ صنعت فولاد کشور زحمات زیادی کشیدهاند و امیدواریم از این پس نیز با تلاش و همکاری کارکنان فولاد مبارکه، این شرکت در حوزههای داخلی و بینالمللی خوش بدرخشد.

تمامی توان خود را برای سربلندی گروه فولاد مبارکه و جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتم و در طبق اخلاص گذاشتم

در ادامۀ این مراسم، بهرام سبحانی طی سخنانی، زمان حضور خود در شرکت فولاد مبارکه را فرصتی برای انتقال تجربه و خدمت به جامعه دانست و با ارائۀ گزارشی از دستاوردهای سالهای اخیر فولاد مبارکه، اضافه کرد: از نیمۀ دوم سال ۱۳۹۲ که فرصت حضور مجدد در فولاد مبارکه فراهم شد، تمامی توان خود را برای سربلندی گروه فولاد مبارکه و جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتم و در طبق اخلاص گذاشتم.

وی تصریح کرد: دستاوردهای فولاد مبارکه، بهویژه در ۵ سال اخیر، به دست توانمند کارکنان شرکت حاصل شد و اینجانب بهعنوان مدیرعامل فقط فرصتها را در اختیار ایشان قرار دادم تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. نتیجۀ کار هم این شد که آنچه از فولاد مبارکه انتظار میرفت امروز محقق شده است.

سبحانی گفت: روند افزایش تولید فولاد خام در شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۲ همانند سالهای قبل از آن روبهافزایش بوده است؛ بهنحویکه ظرفیت تولید گروه فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۲ حدود ۷ میلیون تن بوده است؛ اما امروز شاهد آنیم که برنامۀ این مجموعه در سال ۱۳۹۷ برای دستیابی به تولید ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تن تعریف شده است و عملکرد موفقیتآمیز گروه تا پایان ششماهه اول سال جاری نشان میدهد تا پایان سال اهداف ترسیمشده محقق خواهد شد.

نگاه ویژۀ فولاد مبارکه به تولید محصولات و ورقهای خاص یکی دیگر از اقدامات فولاد مبارکه در سالهای اخیر بوده است که دکتر سبحانی ضمن اشاره به آن گفت: با توجه به ورود بخش خصوصی به تولید ورق گرم، در فولاد مبارکه تصمیم بر آن شد که بخش خصوصی را در تولید ورق گرم یاری دهیم؛ درعینحال با توجه به تخصصی که در شرکت فولاد مبارکه نهادینه شده است، بهطور مشخص، بیشتر بر تولید ورقهای کیفی و خاص متمرکز شدیم و شرایطی فراهم کردیم تا ضمن ایجاد ارزشافزودۀ بیشتر، کشور را از واردات این نوع ورقها بینیاز کنیم. این کار نتایج درخشانی به بار آورد تاجاییکه تا سال ۱۳۹۶، بیش از ۶۱ نوع محصول کیفی در فولاد مبارکه تولید شده است که هم در داخل کشور مصرف میشوند و هم قابلیت صادرات به کشورهای اروپایی را دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بهموازات توسعه و تنوع تولید، تلاش شد به نیروی انسانی شرکت نیز بهنحو شایسته توجه شود. خوشبختانه نتایج نظرسنجیهای انجامشده در این زمینه نشان میدهد درصد رضایتمندی کارکنان شرکت در طی سالهای اخیر روند افرایشی داشته است.

وی از روند کاهشی حوادث بهعنوان یکی دیگر از دستاوردهای شرکت در سالهای اخیر یاد کرد و با بیان اینکه در این حوزه نیز فولاد مبارکه نسبتبه سایر فولادسازان جهانی از شرایط بهتری برخوردار است، افزود: همواره تأکید بر این بوده که حتی یک حادثه هم زیاد است. امیدواریم با ادامۀ این روند به جایی برسیم که آمار حوادث در فولاد مبارکه به صفر برسد.

افزایش بهره‌وری نیروی کار در فولاد مبارکه یکی دیگر از مباحثی بود که مدیرعامل سابق فولاد مبارکه ضمن اشاره به آن گفت: در سالهای اخیر بهگونهای برنامهریزی کردیم که بدون هیچگونه اخراج یا برکناری نیروی انسانی، شرایطی فراهم شود که سهم نیروی انسانی در تولید بیشتر شود.

وی وجود نقشۀ راه در فولاد مبارکه را یکی دیگر از مزیتهای این شرکت دانست و تصریح کرد: در این نقشۀ راه، ارادۀ گروه فولاد مبارکه بر آن است که پابهپای توسعۀ صنعت فولاد کشور، با اجرای طرحهای توسعۀ خود، همچنان سهم ۵۰ درصدی در تولید فولاد کشور را حفظ کند و خوشبختانه تا امروز در این مسیر موفق بوده است.

 سبحانی افزایش سرمایه در شرکت فولاد مبارکه را یکی از مؤثرترین اقدامات در مسیر تعالی و توسعۀ فولاد مبارکه دانست و افزود: این رویکرد باعث شد تا طرحهای توسعۀ فولاد مبارکه از محل همین افزایش سرمایه‌ها یکی پس از دیگری به بار نشیند و علاوه بر تأمین روزافزون بازارهای داخلی و امکان صادرات محصول، هر سال سوددهی قابلتوجهی برای سهامداران و ذینفعان شرکت به ارمغان آورد. علاوه بر این، امروز شاهدیم که فولاد مبارکه با ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایۀ ثبتی، یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی است و با افزایش سرمایۀ پیشرو مجددا فولاد مبارکه در رتبۀ نخست شرکتهای بورسی قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه در فولاد مبارکه هیچگاه از طرح های توسعهای غافل نشدهایم خاطرنشان کرد: این رویکرد باعث شده طی ۵ سال اخیر، ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در طرحهای توسعهای گروه فولاد مبارکه ازجمله در فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، مجتمع فولاد سبا، فولاد سنگان، احداث کارخانۀ تولید الکترود گرافیتی اردکان، شرکت ورق خودرو و شرکت فولاد سفیددشت، ایجاد شبکۀ فاضلاب و جمعآوری پسابهای شهری شهرستانهای لنجان و مبارکه و... سرمایهگذاری شود که نتیجۀ آن افزایش تولید، ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان کشور و رفاه اجتماعی بوده است.

مدیرعامل سابق فولاد مبارکه با بیان اینکه در این سالها و حتی در سختترین شرایط اقتصادی، سهامداران فولاد مبارکه نیز همواره از خرید سهام فولاد مبارکه منتفع شدهاند، ادامه داد: بهعنوان مثال، در ششماهۀ اول امسال، شاهد بازدهی بالای ۹۲ درصدی سهام فولاد مبارکه بودهایم.

وی از انجام پروژههای متعدد برای کاهش مصرف آب شرکت بهعنوان یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ شرکت یاد و اضافه کرد: در این حوزه هماکنون شرایط شرکت بهگونهای است که برای تولید هر کیلو فولاد فقط 2.7 لیتر آب مصرف میشود؛ درحالیکه در طراحی اولیه مقرر شده بود که برای تولید 2.4 میلیون تن فولاد، ۴۰ میلیون مترمکعب آب برداشت شود؛ ولی خوشبختانه با اجرای پروژههای متعدد و بازچرخانی آب در سیکل تولید، بهرهوری در حوزۀ آب نیز بهشدت افزایش یافته است تاجاییکه امروز برای تولید بیش از ۷ میلیون تن فولاد، به کمتر از ۲۰ میلیون مترمکعب آب نیاز داریم و دستاوردِ کاهش بیش از ۸۰ درصدی مصرف آب به یک الگوی موفق جهانی مبدل شده است.

وی مشارکت فعال فولاد مبارکه در مسئولیتهای اجتماعی منطقه و کشور را یکی دیگر از مزیتهای فولاد مبارکه دانست و گفت: فولاد مبارکه پابهپای تولید و توسعۀ خود، همواره به مسئولیتهای اجتماعی توجه داشته است. مشارکت در تکمیل ورزشگاه نقشجهان، مشارکت در تکمیل مصلای اصفهان، احداث پایگاه امداد و نجات سهراهی مبارکه، حضور فعال در جشنهای گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، آزادسازی کنارگذر غربی اصفهان، کمک به احداث موزۀ دفاع مقدس اصفهان و حسینیۀ شهرستان مبارکه، کمک به زلزلهزدگان غرب کشور، سرمایهگذاری در احداث تونل سوم کوهرنگ و امضای قرارداد با وزارت نیرو برای احیای زایندهرود، ورود به پروژۀ انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب تصفیهشدۀ شرب از خلیجفارس به استان اصفهان و... ازجمله اقدامات فولاد مبارکه در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در رتبهبندی مجمع جهانی فولاد، فولاد مبارکه در میان شرکتهای فولادساز دنیا رتبۀ دهم را کسب کرده است و با اشاره به دیگر توفیقات بینالمللی فولاد مبارکه افزود: در هفتههای اخیر، پس از ارزیابیهای انجامشده در فولاد مبارکه از سوی ارزیابان بینالمللی بنیاد EFQM اروپا، این شرکت با کسب امتیاز بالای ۶۰۰ به سطح ممتاز تندیس زرین (Gold) در مرجع جهانی دست یافته و در تراز شرکتهایی نظیر بنز و زیمنس قرار گرفته است. این در حالی است که فولاد مبارکه پیش از این نیز به کسب رتبۀ یازدهم شرکت برتر دانشی آسیا و عناوین دیگری در سطوح ملی و بینالمللی دست یافته بود.

 سبحانی بخش پایانی سخنان خود را به آرزوی موفقیت برای مهندس عظیمیان مدیرعامل جدید فولاد مبارکه و قدردانی از کارکنان شرکت ، مسئولان شهرستان و استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، پیمانکاران، خانوادۀ خود و سایر نهادهایی که در این سالها فولاد مبارکه را همراهی و یاری کردند، اختصاص داد و اظهار امیدواری کرد فولاد مبارکه همچنان برای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی باعث سربلندی و عزت باشد.

از جانب خود و وزیر صنعت، معدن و تجارت از زحمات دکتر بهرام سبحانی در فولاد مبارکه قدردانی میکنم.

مهدی کرباسیان با اشاره به نقش مدیریت در اداره و کسب موفقیت واحدها و با اشاره به نقش همراهی هیئتمدیرهها، مدیران و کارکنان سازمانها با مدیران عامل شرکتها ادامه داد: دکتر سبحانی در طول خدمت خود، در زمینههای مختلف توسعۀ صنعت فولاد، تکمیل زنجیرۀ فولاد، توسعۀ صادرات، ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و مسئولیتهای اجتماعی کارهای ماندگاری انجام داد که شایستۀ قدردانی است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از قبول مسئولیت مهندس عظیمیان در فولاد مبارکه اظهار امیدواری کرد: برای ادامۀ کسب موفقیتهای درخشان در فولاد مبارکه، تمامی معاونان، مدیران و کارکنان فولاد مبارکه همانند ادوار قبل، از این پس نیز با مدیرعامل جدید شرکت همکاری لازم را داشته باشند تا فولاد مبارکه همچنان برای کشور منشأ خیر و برکت باشد.

کرباسیان با تأکید بر اینکه صنعت فولاد در دنیا یکی از عوامل توسعه و پیشرفت است و بهطور مشخص در ایران، فولاد مبارکه نقش بهسزایی در این حوزه داشته و دارد، افزود: ۴۳ درصد از ۲ هزار میلیارد دلار تجارت جهانی، مربوط به صنعت فولاد است. خوشبختانه در ۶ ماه گذشته در حوزههای مختلف زیرمجموعۀ معدن و صنایع معدنی کشور ازجمله تولید کنسانتره با رشد ۱۷ درصدی، در تولید گندله با رشد ۳۸ درصدی، در تولید آهن اسفنجی با رشد ۱۹ درصدی، در تولید شمش فولاد با رشد ۱۴ درصدی و در تولید انواع محصولات گرم و سرد و صادرات به رشد فزایندهای دست یافتهایم.

وی اظهار امیدواری کرد با همت تمامی فولادسازان کشور تا افق ۱۴۰۴ هدف صنعت فولاد کشور برای تولید ۵۵ میلیون تن محقق شود.

هیچ کاری متوقف نخواهد شد و همۀ برنامه‌های شرکت در تولید و توسعه باید با قدرت و سلامت بیشتر اجرایی شود

در ادامۀ این مراسم،  عظیمیان، مدیرعامل جدید فولاد مبارکه، طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در فولاد مبارکه و فرصت بهدستآمده برای خدمت به صنعت فولاد کشور گفت: از اینکه در این موقعیت فرصت خدمت دست داده است، خداوند را شاکرم و امیدوارم بتوانم با قدردانی از این فرصت، بهنحو شایسته پاسخگوی این اعتماد باشم.

 عظیمیان رشد و بالندگی فولاد مبارکه را حاصل حمایت و همکاری تمامی مسئولان کشور از بدو احداث تاکنون و تلاش تمامی مدیران عامل و کارکنان در تمامی ادوار شرکت دانست و گفت: در ادامۀ راه مدیران قبلی این شرکت بزرگ، امیدوارم در سایۀ تلاش مضاعف و همکاری بیشتر همۀ همکاران خود در شرکت بتوانیم فولاد مبارکه را به جایگاه بالاتری در سطوح بینالمللی برسانیم.

وی در ادامه با تأکید بر نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمانها تصریح کرد: رشد نیروی انسانی و ایمنی و سلامت همکاران و توجه به مباحث کاری و معیشتی این عزیزان در اولویتهای کاری سازمان است و امیدوارم با همکاری و همدلی بتوانیم طرحهای در دست اجرا و آتی شرکت را یکی پس از دیگری به سرانجام برسانیم. به خاطر داشته باشیم که هیچ کاری متوقف نخواهد شد و همۀ برنامههای شرکت در تولید و توسعه باید با قدرت و سلامت بیشتر اجرایی شود.

 

شایسته است همۀ مسئولان کشور، مدیران و کارکنان شرکت و بهطور کلی تمامی کسانی که بهنوعی در فولاد مبارکه ایفای نقش میکنند، قدر این صنعت ارزشمند و دستاوردهای آن را بدانند.

تجارت سرمایه فولاد مبارکه معاون وزیر صنعت معدن و تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر