کد خبر: 632591 A

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جریان بازدید از چند مجتمع تولیدی در شهرستان رباط کریم در‌جریان فعالیت های بانوان کار آفرین قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،معاون رئیس جمهور در‌جریان این بازدید از فعالیتهای آرزوی‌حاجی آقازاده مدیریت آرد طلایی پرند تقدیر و تشکر‌کرد.
معاون رئیس جمهور در این بازدید با بیان اینکه نان به خاطز جایگاه مقدسی که در‌جامعه دارد سهم‌بسزایی در قوت غالب مردم دارد تاکید کرد:باید بیش از‌گذشته به افزایش کیفیت تولید آرد در کشور توجه شود.
آرزو حاجی آقازاده نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای آرد طلایی برای افزایش کیفیت آرد به اعزام‌جمعی از نانوایان منتخب استان تهران برای شرکت در دوره آموزشی نانوایی کشور فرانسه اشاره کرد و گفت :سعی ما بر این است با نگاهی علمی و دانش بنیان کیفیت آرد داخلی را افزایش دهیم.
حاجی آقازاده همچنین تشکیل انجمن بانوان کارآفرین استان تهران را به معاون زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد داد و تاکید کرد :تشکیل این انجمن میتواند به حضور بانوان متخصص در بخشهای‌مختلف تولیدی و ایجاد اشتغال برای این قشر موثر کمک کند.
در‌پایان این دیدار یک اصله نهال درخت توسط معصومه ابتکار در‌محوطه کارخانه آرد طلایی کاشته شد.

 

خانواده رئیس جمهور زنان معاون معاون رئیس جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر