کد خبر: 543662 A

حافظی گفت:صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه سازی هزینه ها به عنوان یکی از چالش های مهم دولت ها در عصرحاضر به شمار می رود.

به گزارش ایلنا، داریوش حافظی گفت:  در سـال هـای اخیـر، افزایش نگرانی ها در خصوص تبعات زیست محیطی، مصرف انرژی و گرم شدن کره زمین اهمیـت این موضوع را برای قانونگذار و دولت ها دوچندان کرده است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت  بخش ساختمان در سامان دهی هزینه های ساخت و ساز و تدوین استاندارد های وابسته، در اکثر کشورهای صنعتی اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی مصرف با استفاده از ابزارهـای مختلـف از جملـه تـدوین مقـررات و ضـوابط، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در کشور ما نیز همواره ساخت و ساز به عنوان یک صنعت مولد سهم به سزایی در اقتصاد کشور ایفا کرده است. اظهار کرد: در گذشته به رغم هزینه های گزاف، زمان طولانی، حمل و نقل گران و عدم استفاده از نیروهای متخصص این صنعت نتوانست تاثیر چندانی در اقتصاد ملی داشته باشد. مضافا که بهره گیری  از مصالح ساختمانی غیراستاندارد هزینه های را برای سازندگان و مصرف کنندگان نهایی در برداشت و درنتیجه این صنعت رشد چشم گیری نداشته است .

حافظی ادامه داد:  پیرو این مهم واردات فناوری  خارجی از کشورهای پیشرفته در حوزه ی ساختمان  نظیر کناف آلمان یکی از مهم ترین فعالیت هایی بود که در دو دهه پیش انجام پذیرفت. امروزه این تکنولوژی علاوه بر بومی سازی ،به عنوان یک صنعت داخلی  نیز توانسته است در حوزه ی اشتغالزایی نیز موفق عمل کند.

یکی از مدیران کناف بیان کرد: در همین  راستا، در سال 1370، اولین ویرایش مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی تدوین گردید کـه بخـش اعظـم آن ضـوابط طراحی عایق کاری حرارتی پوستة خارجی ساختمان بود. اکنون  با الگو برداری از تکنولوژی روز آلمان در حوزه ی ساختمان ،نوین بودن ، تنوع در انتخاب ،راحتی در کاربری  ومقرون به صرفه بودن ،حمل و نقل آسان و شماری مزایای دیگر درکنار ساخت و ساز خشک از بدیهیات این حوزه به شمار می رود .

حافظی  در پایان خاطر نشان کرد: حمایت از تولیدات  داخلی که هم گام با فناوری های روز جهان هستند نقش موثری در تحقق  اقتصاد مقاوتی را ایفا و این مهم علاوه بر تاثیر در اقتصاد کلان می تواند به عنوان عنصر مهمی در اقتصاد خانواده نیز موثر باشد .

 

اقتصاد مقاومتی انرژی دولت ساخت و ساز صرفه جویی در مصرف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر